TERCERA PROPOSTA

En el sí del debat obert entre les comparses de les Maces i dels vestidors de Plens, les Maces vam preparar i redactar una tercera proposta.

Previ a l’oferiment de la tercera proposta de la comparsa de les Maces a la comparsa de vestidors de Plens, en una reunió entre les parts en data 1 de febrer de 2018, vam fer-los arribat un document de renúncia de tot el què afecta a les Maces i que havien publicat en el seu document de funcionament intern.

Aquest document de renúncia se’ls va entregar físicament en aquesta reunió, també se’ls va fer arribar per correu electrònic i també va ser entregada al Patronat de la Patum.

Aquest document de renúncia, és el full de mínims que exigeix la comparsa de les Maces per tal de poder seguir el procés de debat entre la colla dels Plens i la colla de les Maces.

Aquest document, en data d’avui, segueix sense firmar per part de la comparsa de vestidors de Plens. És per aquest motiu que aquesta tercera proposta mai ha pogut ser presentada als vestidors de Plens.

 

El document de renúncia: