MACES LEGÍTIMAMENT PROPOSADES PELS VESTIDORS DE PLENS

SEGONA PROPOSTA

En el sí del debat obert entre les comparses de les Maces i dels Vestidors de Plens, les Maces vam preparar, redactar i fer arribar als vestidors de Plens, en una reunió entre les parts en data 15 de desembre de 2017, una segona proposta d’acord entre les dues parts.

Aquesta proposta mai ha tingut resposta per part dels Vestidors de Plens.

La segona proposta:

Proposta de les Maces de Lluïment i nit a la plaça als Vestidors de Plens

 

Berga, 15 de desembre de 2017

 

Ferran Cuartielles i Ignasi Ballús en representació dels membres de les maces de lluïment i nit a la plaça presenten la següent proposta als representants dels vestidors de plens:

 

Objectius:

  • Normalitzar una situació anòmala entre les Maces i els Vestidors de plens adaptant la comparseria al funcionament actual i regulant els membres així com les seves responsabilitats.
  • Avançar en el procés iniciat de democratització de la Patum amb un reglament intern de la comparsa de les Maces on quedi regulada la participació i accés a la comparsa.
  • Millorar i regular el grau de participació popular a la comparsa.
  • Respectar els usos i costums dels participants de les Maces, tant pels saltadors de plaça com els del passacarrers.

Proposta:

  • Acceptació i corresponsabilitat en el procediment del reconeixement de la comparsa de les Maces.
  • Acceptació del primer esborrany del document de règim intern de la comparsa de les Maces com a document de base.
  • Aclariment: que en el reglament quan parla de 8 + 4, el 8 fa referència a les maces de lluïment i nit a la plaça i que el 4 fa referència a les maces del passacarrers (legitimament proposades pels vestidors de plens).

 

Berga, 15 de desembre de 2017