EL DEBAT ENTRE MACES I PLENS

Just abans de començar la Patum de 2017, després de conèixer la renúncia del vestidor representant de les Maces del passacarrers, Marc Vallejo, sol·licitem una reunió urgent entre l’aleshores cap de colla dels vestidors de Plens i alcaldessa, Montserrat Venturós, la regidora de Patum, Mònica Garcia, i la colla de les Maces, reunió que se celebra a la sala d’agermanaments de l’Ajuntament de Berga el mateix dimecres de Patum de 2017 a les 18:00.

S’acorda deixar passar la Patum per tal de facilitar el bon desenvolupament de la festa i es deixa constància a les autoritats del malestar de les Maces per tots els esdeveniments passats. També es fa palès que qui ha d’acabar resolent en aquest conflicte és el ple municipal ja que el Patronat de la Patum havia modificat els seus estatuts darrerament i ja només podia emetre recomanacions en tant que òrgan consultiu i de participació ciutadana.

La Patum es va desenvolupar sense problemes per part dels membres de les Maces.

Passada la Patum, el 18 de juliol de 2017, es produeix una nova reunió entre la colla de les Maces, l’alcaldessa i  cap de colla, Montse Venturós, i la regidora de Patum, Mònica Garcia.

En aquesta reunió es planteja la decisió unànime dels vuit titulars de les Maces d’iniciar un procés de reconeixement oficial de la comparsa de les Maces.

Es demana la mediació de l’Ajuntament per tal de dur a terme la nostra sol·licitud i així poder resoldre el conflicte de forma racional.

La proposta de l’Ajuntament i la cap de colla va ser d’utilitzar l’òrgan del Patronat per vehicular la decisió. A més, es va proposar de dur a terme una primera reunió sense arbitratge ni mediació entre les dues parts (Maces i vestidors de Plens) per tal de trobar un punt d’entesa i així evitar la possible discussió.