LA PROPOSTA DE LES MACES

Reconeixement de la comparsa de les Maces, formada per les Maces de lluïment i plaça i les Maces del Passacarrers i quatre fuets.

  • 8 corresponents a les Maces de lluïment.
  • 4 corresponents a les Maces del Passacarrers i quatre fuets.

Aprovació dels estatuts de les Maces presentats (després de la revisió i ratificació de tots els membres de la comparsa).

 

JUSTIFICACIÓ

És públic i notori que els 8 titulars de les Maces de lluïment i plaça han saltat i gestionat la Maça sense cap mena d’oposició pública de forma reiterada en el temps durant dècades. I això és documentat en el llibre registre de la comparsa de les Maces.

Les 8 Maces de lluïment sóm els legítims membres d’aquesta comparsa. Igualment en el cas dels vestidors de Plens és legítima la titularitat de les Maces del Passacarrers.

Per resoldre el conflicte històric de manera tranquil·la i racional, adaptant-nos a les estructures de govern de la Patum existents.

Per acabar amb la indignitat i amenaces rebudes cap a membres de les Maces i així abandonar la por que fins ara hem sofert.

Per avançar en la democratització de la Patum, decidint i proposant les millores que convingui per tal d’assegurar la participació i un millor desenvolupament de la festa.

Per solucionar el que considerem una anomalia dins la Patum: que les Maces no estiguin reconegudes com a comparsa.

 

 

 

On som?