RESUM HISTÒRIC

ANY 1993

Previ a la Patum de l’any 1993, en Miquel Moya va dirigir-se a l’Ajuntament per queixar-se de com estava el material de la Patum i, en especial, el de les Maces. Es va mantenir una reunió amb el regidor Tristany perquè els vestits de les Maces estaven en molt mal estat: cremats, pollats, amb humitats (el tabal també). L’Ajuntament va dir que calia un responsable i es va proposar en Miquel. Es va fer una reunió a l’Ajuntament amb els caps de colla (guites, gegants, tabaler) i es va acordar que el Miquel fos el responsable, vetllador i cap de colla de les Maces.

El dia de l’ascensió del 1993, durant el ple de l’ascensió, en el torn de firmes dels caps de colla, quan es crida a en Miquel Moya com a cap de colla de les Maces per firmar el llibre de registre de comparses i administradors de la Patum, esclata un gran rebombori, amb crits i grans mostres de disconformitat per parts de membres dels Plens.

Degut al rebombori, amenaces i oposició frontal, el Miquel no pot firmar. Amenaces que aquell any no hi haurà Plens i amenaces de possibles agressions. El ple segueix i es van cridant els altres caps de colla saltant-se la firma del Miquel com a cap de colla.

En Ramon Sobrevies li va demanar al Miquel que no signés i que no saltés de Maça aquell any per tal de salvar el cap dins de la comparsa. Com a favor i bona fe, el Miquel, aquell any, no va saltar. Tot i això al Miquel no el van deixar firmar el llibre de registre de comparses i administradors.

A la fi del ple de l’Ascensió, el Miquel Moya es dirigeix al secretari per poder firmar el llibre ja que amb l’anterior rebombori no ho havia fer. Llavors és quan veu que l’espai per a la firma del cap de colla de la comparsa de les Maces ha estat esmenat amb llapis alhora que s’ha afegit a l’espai de firma de la comparsa dels Plens “i maces”. El secretari no el va deixar firmar.

En la diligència del registre de comparses i administradors de 1993 consten, en el document original, les Maces com a comparsa i, a banda, la comparsa dels vestidors de Plens.

S’observa com el document original s’altera amb un llapis, de manera que es guixa el nom de la comparsa de les Maces i el seu cap de colla “Miquel Moya” i que al costat del nom de la comparsa dels “Vestidors de Plens” s’afegeix amb llapis “i Maces”.

Aquesta alteració va ser fruit de pressions, amenaces i oposició frontal vers a Miquel Moya per tal de que no firmés la documentació.

diligencia comparses
Primera pàgina del llibre de l’Ajuntament de registre de les comparses.

 

S’observa com les Maces apareixen com a comparsa i Miquel Moya com a cap de colla. Aquest espai està esmenat amb llapis i s’afegeix “i maces” a vestidors de Plens.

diligencia comparsa detall 1

diligencia comparses detall 2
Detall de l’esmena amb llapis a la comparsa de les Maces.

 

El mateix 1993 les Maces de lluïment i plaça iniciem el registre dels titulars i les persones que salten. Un llibre de registre on, cada any, s’anota els noms de les persones que salten les Maces i es signa.

Aquest llibre s’inicia amb l’aprovació de l’Ajuntament i els caps de colla,  tal i com es pot llegir en la primera pàgina d’aquest.

Per tal de evidenciar el valor oficial del llibre, la primera pàgina incorpora el segell de l’Ajuntament de Berga.

Aquí pots consultar el llibre de registre dels salts de les Maces.

Primera pàgina del llibre de registre dels salts de les Maces. Cal destacar el segell de l’Ajuntament de Berga

 

ANY 1994

El 1994 hi va haver una reunió a l’Espill entre els membres de les Maces i tres representants del Plens. En aquesta reunió i amb la intenció de solucionar la tibantor i problemes derivats de l’any anterior (amenaces, coaccions i la manipulació de la documentació oficial) es proposa a les Maces de passar a formar part de la plantilla dels vestidors de Plens amb la categoria “ajudants de vestidors de Plens”.

L’única condició seria que no podien formar-ne part les dues saltadores de Maces pel fet de ser dones. Les Maces no accepten la proposta per aquesta condició i no s’arriba a cap acord i, per tant, les coses segueixen com fins aleshores: tensió, tibantor, amenaces, coaccions, etc.

 

1994 – 2015

Durant els anys posteriors la convivència va ser tranquila a grans trets, però sempre ha estat present un cert malestar entre les dues parts.

 

2015, NOVA GENERACIÓ I CAP DE COLLA DELS PLENS

Les generacions passen i, a partir del 2015, hi ha una nova generació de vestidors i, amb ells, també el cap de colla.

En aquest moment es convoca una reunió informal, on les primeres paraules del cap de colla dels vestidors de Plens dirigides a la colla de les Maces són que ha decidit que cap dels membres de les Maces no saltarà mai més. Ho justifica com una broma però es fa evident la pauta marcada per la colla dels Plens respecte la colla de les Maces.

Cal destacar que en una reunió anterior ja es va amenaçar membres de les Maces en el sentit que perdrien la gestió dels salts de lluïment si seguien manifestant la intenció de fer de les Maces una nova comparsa.

El 12 d’abril de 2015, a la casa de la Patum, es produeix una nova reunió de preparació de la Patum.  Dos únics punts a l’ordre del dia:

  1. Espardenyes de set vetes
  2. Assajos.

A l’hora de la veritat, el primer punt és la penalització a un membre de les maces per part del nou cap de colla dels vestidors de Plens. Aquesta penalització consisteix en deixar de gestionar els salts de Maces de Lluïment i a la plaça. La sanció és fruit de l’escriptura de la reivindicació #FREEMACES al grup de Whatsapp per part del seu germà i també membre de les Maces. Cal afegir que el dia anterior es va amenaçar pels mateixos motius a un altre company de les Maces si no retirava el suport mostrat a la reivindicació en la mateixa conversa.

Després de molta estona de discussió i de demanar explícitament al penalitzat que abandonés la reunió (que no ho va fer, en no reconèixer la capacitat d’expulsió) el cap de colla dels vestidors de Plens va proposar fer una votació per si s’aprovava donar-li una última oportunitat. Aquesta votació, amb resultat positiu, va ser votada pels 9 membres dels vestidors de Plens presents a la reunió i en cap cas es va donar vot als 8 membres de les Maces presents. D’aquesta forma els vestidors de Plens s’atribuïen competències que els membres de les Maces no els hi reconeixen.

 

ANY 2017

El 2017 esclata el conflicte dins la comparsa dels vestidors de Plens amb el tema dels expulsats per traïció i sedició.

En cap moment es parla ni s’informa de res a cap membre de la comparsa de les Maces.

En el moment que l’Ajuntament i el Patronat intervenen en el conflicte, es posen diversos temes sobre la taula que considerem transcendentals:

  1. Aposta per a un major grau de democratització de la Patum.
  2. Elaboració d’un cens de membres de les comparses en base a la Patum extraordinària de 2016.
  3. Redacció d’estatuts i règims interns per part de les colles.
  4. Ratificació dels caps de colla.
  5. Impugnació del Patronat de la Patum.
  6. Renúncia del vestidor representant de les Maces del Passacarrers la mateixa setmana de Patum.

 

ANY 2019

El març de 2019 hi ha un canvi de cap de colla dels vestidors de Plens. Aquest canvi s’informa via Whatsapp a les Maces.

En cap moment a les Maces se’ns té en compte, ni per informar prèviament que es procedeix a un canvi de cap de colla, ni en el procés de votació.

Malgrat ser en un suposat context de “negociació dins la comparsa per tal d’arribar a un acord per la via del consens”, no hi ha hagut cap intenció per part dels vestidors de Plens d’implicar els membres de la colla de les Maces en la presa de decisions, debat i votació del cap de colla.

Només se’ns informa un cop el canvi de cap de colla ja és efectiu.

 

 

Context actual        On som?